Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2007

Τι είναι τα Torrent και πως τα κατεβάζω;

Το BitTorrent είναι ένα πρωτόκολλο που σχεδιάζεται για τη μεταφορά των αρχείων. Είναι ίδιας φύσης με Ρ2Ρ, καθώς οι χρήστες συνδέονται ο ένας με τον άλλον άμεσα για να στείλουν και να λάβουν τις μερίδες του αρχείου. Εντούτοις, υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής (αποκαλούμενος tracker) που συντονίζει τη δράση όλων των χρηστών. Ο tracker διαχειρίζεται μόνο τις συνδέσεις, και δεν έχει οποιαδήποτε γνώση του περιεχομένου των αρχείων, και επομένως ένας μεγάλος αριθμός χρηστών μπορεί να υποστηριχθεί με το σχετικά περιορισμένο εύρος ζώνης του tracker.
Η βασική φιλοσοφία του BitTorrent είναι ότι οι χρήστες πρέπει να ανεβάσουν συγχρόνως ενώ κατεβάζουν κιόλας. Με αυτόν τον τρόπο, το εύρος ζώνης του δικτύου χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Το BitTorrent έχει ως σκοπό να λειτουργήσει καλύτερα όσο ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αυξάνει σε ορισμένα αρχεία, σε αντίθεση με άλλα πρωτόκολλα μεταφοράς αρχείων. Στο πρωτόκολλο BitTorrent όλα αρχίζουν με την δημιουργία ενός αρχείου .torrent. Αυτό είναι ένα μικρό σε μέγεθος αρχείο που περιέχει μόνον βασικές πληροφορίες (μέγεθος κλπ) για ένα άλλο αρχείο-στόχο που μπορεί να είναι οτιδήποτε (βίντεο, μουσική, εφαρμογή κλπ). Το αρχείο .torrent δημοσιεύεται σε έναν tracker και πλέον είναι διαθέσιμο. Το αρχείο-στόχος του .torrent, διαθέσιμο αρχικά από έναν χρήστη (seeder), κόβεται αυτόματα σε κομμάτια (chunks). Κατόπιν, αρχίζει να μοιράζεται κομμάτι-κομμάτι στους διάφορους χρήστες που το ζητούν (leechers). Κάθε χρήστης παίρνει και διαφορετικό κομμάτι, και κάθε χρήστης που έχει έστω ένα κομμάτι από το αρχείο το μοιράζει με τη σειρά του στους υπόλοιπους που δεν το έχουν. Έτσι εξασφαλίζεται η ταχύτερη διανομή του αρχείου, μιας που η διανομή του δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ταχύτητα μετάδοσης του αρχικού seeder, αλλά στην συνολική ταχύτητα μετάδοσης όλων των εμπλεκόμενων χρηστών.

Για να κατεβάσετε μία ταινία, ένα παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεστε το αρχείο ".torrent" και έναν BitTorrent Client. Οι clients που προτείνουμε είναι το μTorrent (windows, linux) και το Azureus (windows, linux, mac). Αφού κάνετε εγκατάσταση τον client ανοίγετε το αρχείο ".torrent" και το download αρχίζει αμέσως.

Download τους BitTorrent Clients:
| www.utorrent.comazureus.sourceforge.net |