Ένας DNS Server μετατρέπει τα ονόματα των ιστοσελίδων σε διευθύνσεις IP και παρέχεται συνήθως από την ίδια εταιρία που παρέχει την πρόσβαση στο διαδικτύο (ISP) αλλά εσείς μπορείτε, εάν θέλετε, να φτίαξετε το δικό σας DNS Server. Αυτό όμως είναι μια δύσκολη διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Επιπλέον, εάν ο ISP σας, σας παρέχει μάλλον έναν αργό DNS Server, μπορείτε να λύσετε και τα δύο προβλήματα με μια εφαρμογή: dnsmasq. Ο dnsmasq είναι ένας εύκολος στή διαμόρφωση DNS προωθητής, επίσης γνωστός και ως DNS cache application. Αυτή η εφαρμογή θα επιταχύνει τη διαδικασία εύρεσης των διευθύνσεων IP περίπου 30-60ms ανά αίτημα. Ο dnsmasq μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για ένα μικρό δίκτυο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με τη χρησιμοποίηση της τρέχουσας dnsmasq IP του υπολογιστή ως DNS IP για όλους τους υπολογιστές στο δίκτυο.

Ανοίγουμε το τερματικό και γράφουμε τα εξής:
sudo apt-get install dnsmasq
Με υτήν την εντολή εγκαθίσταται ο dnsmasq.

Ρύθμιση:

sudo gedit /etc/dnsmasq.conf

Βρίσκουμε την γραμμή που γράφει το εξής: 
#listen-address= 

και την αντικαθιστούμε με τα παρακάτω (αφαιρούμε και το #) :
listen-address=127.0.0.1

Στή συνέχεια πληκτρολογούμε:
sudo gedit /etc/dhcp3/dhclient.conf

Διαγράφουμε ότι υπάρχει μέσα στο αρχείο και αντικαθιστούμε με τα εξής:
prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers, domain-name, domain-name-servers, host-name;
require subnet-mask, domain-name-servers;
timeout 60;
retry 60;
reboot 10;
select-timeout 5;
initial-interval 2;


Μετά πληκτρολογούμε:
sudo gedit /etc/resolv.conf

Και προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή:
nameserver 127.0.0.1

Τέλος, πληκτρολογούμε:
sudo /etc/init.d/dnsmasq restart

Για να δοκιμάσουμε εάν πέτυχε γράφουμε στο τερματικό:
dig the-milkyway.blogspot.com ( ή οποιαδήποτε σελίδα της αρεσκείας σας)

Την πρώτη φορά θα δείτε κάτι σαν ;; Query time: 72 msec. Αν ξαναδώσετε την ίδια εντολή θα δείτε ότι το Query time θα έχει μειωθεί 30-60ms.